Deixalles a l'espai

Com podem solucionar les deixalles a l'espai?

Big image

Causes i problemes de les deixalles espacials

Les deixalles espacials han sigut causades per diferents accidents que hi ha hagut durant aquests anys a l'atmosfera. Com per exemple: col·lisions, satèl·lits que no es fan servir i han quedat abandonats, etc. El problema que hi ha es que les deixalles són de mides petites, 29.000 són més grans de 10 cm, 607.000 majors d'1 cm i més de 170 milions de mides superiors a 1 mm. Això al impactar pot arribar a destruir subsistemes de naus i satèl·lits, desactivar-los i fins i tot poden arribar a destruir-los.

Cable electrodinàmic

Aquest mètode proposa un satèl·lit per poder localitzar els trossos de les deixalles espacials i fer-los desaparèixer. Fa servir un cable que aprofita el magnetisme per arrossegar-los i reduir-los la velocitat, d'aquesta manera les deixalles es desorbitarien i es desplaçarien cap a l'atmosfera on es desintegrarien.

Promotors del mètode

L'empresa que es farà carreg de crear aquest cable serà l'empresa Nittto Seimo, una empresa Japonesa. És una empresa especialitzada en xarxes de pesca d'alta qualitat. Han afirmat que potser poden tardar uns 10 anys a acabar l'aparell. El pressupost que ens han donat es d'uns 2 milions d'euros.
Big image

Avantatges i inconvenients

Alguns dels avantatges d'aquest mètode són que es una manera fàcil de poder desfer-nos de les deixalles de l'espai, també perquè fa servir el magnetisme terrestre i així no es gasta tant de combustible.

Un dels inconvenients és que es triga molt a construir-se i a que es posi en marxa (uns 10 anys), un l'altre es que costa molts diners (més o menys uns 2 milions d'euros). Les bateries no duren per sempre i s'han d'anar canviant. Té un manteniment que també costa diners. Al ser un cable llarg pot ser que algunes de les deixalles espacials xoqui contra ell i el faci malbé.

Big image