זילות העיתונות

כרגע קיבלת עיתון בחינם

תופעה זו של חלוקת עיתונים בחינם יוצרת בעיה חברתית-דמוקרטית שרוב הציבור אינו מודע אליה.

בשנת 2007 הוקם עיתון "ישראל היום" על ידי איל ההון שלדון אדלסון. החינמון הפך בשנת 2011 לעיתון הנפוץ ביותר בישראל. מאז הקמתו, עורר העיתון מחלוקת ציבורית רבה.


אנו, תלמידי כיתה י"ב של ביה"ס התיכון שליד האוניברסיטה העברית בירושלים, חקרנו את הנושא ואת דעת הקהל עליו במסגרת עבודתנו באזרחות. מסקנתנו העיקרית הייתה כי מודעות הציבור לבעיה אינה גבוהה וכי רוב הציבור אינו תופס אותה כבעיה דמוקרטית.

מטרת פלייר זה היא להעלות את המודעות לבעיה החמורה שיוצר החינמון: תופעת העיתון החינמי אינה פוגעת רק באופן פרסונלי בעיתונים מסוימים אלא בדמוקרטיה ובתקשורת הישראלית בכלל. כדי לעמוד בתחרות נגד "ישראל היום", עיתונים מתחרים נאלצים לערוך שינויים על מנת לשמור על תפוצתם, כמו למשל מעבר לחלוקה בחינם גם כן, דבר שכרוך בפיטורי עובדים. טענותיהם של המתנגדים לתופעה על פגיעת החינמון בתקשורת ובכך גם בדמוקרטיה נובעות מההנחה כי מציאות בה העיתונים נאלצים להוזיל את מחיריהם תוביל לכך שהם לא יוכלו לממן את עצמם: שכרם של העיתונאים יפחת ולמערכת לא יעמדו התקציבים הדרושים כדי לחקור, לסקר ולבצע את מלאכתה. דבר זה יקשה על יכולתם של כלי התקשורת למלא את תפקידם כ"כלב השמירה של הדמוקרטיה" ויוריד את רמת העיתונות.
לכן, מטרתנו בחלוקת פלייר זה היא להגביר את המודעות לסוגיה זו שהיא חשובה ומהותית לתקשורת במדינה ולקיומו של המשטר הדמוקרטי בה.

מטלת ביצוע באזרחות

תלמידי כיתה י"ב 4

התיכון שליד האוניברסיטה

אדם חייקין, אופיר שגיא-פרידמן, איתי בז, נתן קפלן, רועי פרנקל