העברת פעילות בנושא הטרדה מינית

מיה סמואל, יובל בודנר, נועה קריאף, ליהי בר טל הגר חיון ט'2

כיצד ניתן להעלות מודעות לזכות לכבוד וביטחון הגוף במקרי האונס?