Celostni antimobing program

poslovna ponudba

Preizkušeni antimobing pooblaščenec s certifikatom

V obdobju poslovne turbulence, ki nas obdaja in vsakodnevno preizkuša na trgu so uspešni predvsem podjetniki, ki se zavedajo, da je za uspeh podjetja med glavnimi vrednotami kvaliteta odnosov med zaposlenimi in skrb za sodelavce, saj je splošno znano, da je uspešna komunikacija znotraj podjetja temelj uspešnega poslovanja.


Spremenjena delovna zakonodaja določa, da je vsak delodajalec, ki zaposluje več kot enega delavca, dolžan sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito zaposlenih v smislu varovanja dostojanstva delavcev in preprečevanje mobinga. V nasprotnem primeru lahko globa znaša od 3.000 do 20.000 evrov.


Za vas in vam v pomoč kot zunanji pooblaščenec za antimobing pripravimo preventivni, svetovalni in program formalnih postopkov:


- Izvedba izobraževanja in osveščanja zaposlenih za preprečevanje mobinga

- Izdelava ocene tveganja za pojav mobinga v podjetju

- Priprava pravilnika o preprečevanju mobinga

- Sprejem in obdelava prijav kršitev

- Komunikacija s potencialnimi žrtvami, nepristransko svetovanje

- Svetovanje v komisiji podjetja kot zunanji strokovni pooblaščenec za antimobing

- Koncept zaupne osebe, ki deluje v korist organizacije in pomaga zaposlenim pri reševanju različnih konfliktov in preprečevanju mobinga


Lahko se odločite in koristite našo celostno antimobing rešitev in problem mobinga rešite v najkrajšem času. Seveda pa se v celoti prilagodimo vašim potrebam in pripravimo program, ki ga potrebujete in želite.


Ne odlašajte, odlašanje jemlje uspeh!