Personagg Malti

San Gorg Preca

San Gorg Preca.wmv

Fejn twieled San Ġorġ Preca?

Huwa twieled il-Belt Valetta.
Big image

X'kien jghallem Dun Ġorġ Preca?

Huwa kien jghallem il-katekiżmu.
Big image

Huwa x'soċjeta beda?

Huwa beda s-soċjeta tal-Mużew.
Big image

Meta Sar Qaddis?

Huwa sar qaddis fit 3 ta' Mejju 2007.
Big image

X'purcissjoni beda?

Huwa beda l-purċissjoni tal-bambin.
Big image
Innu lil Dun Gorg
Dun Gorg u l-Inkluzjoni
Big image
Big image

Scan this QR to see our questions.

Our Team.

Ylenia,Norton,Adam,Shana.