כללי בטיחות

כללי רכיבה על אופניים

כללי בטיחות


יש לחבוש את הקסדה.
יש הימנע משרוכים פרומים או חלקי בד שעלולים להיתפס
בגלגלים או בשרשרת.
יש להחזיק היטב בכידון ובדוושות בשעת הרכיבה.
הסעת רוכב נוסף אסורה, אלא אם מלאו לך 14 שנים, גיל הרוכב הנוסף אינו עולה על 8 שנים, והוא מרכיב אותו באופניים המצוידים במושב מיוחד.
אין לאחוז ברכב אחר או באופנים אחרים בשעת הנסיעה.
אין לרכב בצדו של רכב אחר או אופנים.
יש לרכב קרוב ככל הניתן למדרכה הימנית.
אם קיים שביל לרוכבי אופניים - סע בו בלבד.
אין להוביל משא על אופניים באופן העלול למנוע שליטה בהם.
יש לציית לרמזורים ותמרורים שבדרך.
יש לזכור כי אופניים הם רכב כשאר כלי הרכב שבדרך, וחוקי התנועה חלים גם עליהם.