Newtonovy pohybové zákony

Enk-Amgalan Sevjiddorj

Big image

Informace o zákonu

Jestliže těleso 1 působí silou na těleso 2, pak také těleso 2 působí na těleso 1 stejně velkou opačně orientovanou silou. Síly současně vznikají a zanikají. Třetí Newtonův zákon říká, že působení těles je vždy vzájemné. Přitom účinky sil akce a reakce se navzájem neruší. Nelze je sčítat, protože každá z těchto sil působí na jiné těleso.

 • Užití zákona akce a reakce:

  • raketový motor
  • lodní šroub
  • dělo,zbraně
  • ryby
  • loďky
  • bruslení