המורה, יש לי שאלה!

שאלוני ומחווני תשפ"ב

שלום לקהל המורים להיסטוריה

לפניכם שאלוני החורף האחרון וכן מבחר תשובות אפשרויות. שימו לב - מדובר בראשי פרקים לתשובות ולא בתשובות מלאות כמובן. יתרה מכך - כמנהגנו מזה שנים - תשובה נכונה היא תשובה נכונה היסטורית, ולאו דווקא תשובה המופיעה בספר לימוד זה או אחר.

בשאלות המחייבות גם פרשנות של הנבחנים (שאלות חשיבה מסדר גבוה), יתכנו בהחלט תשובות נכונות נוספות, שאינן מופיעות במבחר התשובות המצורף כאן.


אנו קוראים גם למורים הבודקים את הבחינות הפנימיות לקבל תשובות הנכונות היסטוריות, ותואמות את דרישות השאלה, גם אם לא להן התכוונו מלכתחילה.


תודה לצוותים הנפלאים, היושבים שעות לדון בכל שאלה ושאלה בטרם תופיע בבחינה, לצוות המקצועי והמסור במכון סאלד, למעריכי הבחינה ולמעריכים הבכירים, ולאחת והיחידה המנצחת על כלל מערך בדיקת הבחינות - מרים עופר שלנו.


שימרו לכם את הקישור. בהמשך נפרסם כאן גם את שאלוני הקיץ ומקבצי התשובות שלהם.


ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה

וצוות ההדרכה

שאלון 022261, מועד חורף תשפ"ב

שאלון 022262, מועד חורף תשפ"ב

שאלון 022267, מועד חורף תשפ"ב

שאלון 022264, מועד חורף, תשפ"ב

שאלון 022261, מועד חורף נבצרים

שאלון 022261, מועד קיץ

שאלון 022381 מועד קיץ תשפ"ב

שאלון 022382 מועד קיץ תשפ"ב