בין יהודים ללא יהודים

שיר וקמילה

דבריו של הרצל

"ורק כאשר הוכיחו היהודים גם כאן (בארץ ישראל),

במקום שהם מהווים את הרוב, את סבלנותם,

זכו הם לשוויון זכויות גם בכל שאר הארצות, מתוך יחסי גומלין מוסריים "


איך זה בא לידי ביטוי בארץ ?

באפליות - יש אפליות בין יהודים ללא יהודים .

לדוגמא:

* עבודות חושבים שערבים טובים רק בבניה ולא בעוד דברים

וליהודים נותנים לעבוד במה שהם רוצים ומעוניינים.

*אי-שוויון במעמד חברתי : יש אנשים שמעדיפים פשוט לא להיות בקרבת ערבים

אבל מצד שני :

הערבים יכולים לגור בשכונות יהודיות אבל לא כל האזרחים מוכנים לקבל אותם במקום המגורים .דבריו של הרצל במילים שלנו :


הרצל מסביר שהיהודים גם כאן כשהם הוכיחו שהם יהודים

רק אז הם קיבלו זכויות בשאר הארצות מתוך קשר בינהם בהתנהגות נכונה

עבודה ערבית עונה 2 פרק 2

https://www.youtube.com/watch?v=sbkuxBV7nAM

עבודה ערבית