Pyxis

Web development

Kreativnost-inovativnost-ekspeditivnost

“Pyxis” je agencija za web-programiranje, web-dizajniranje, marketing i konsalting. Okuplja mlade, kreativne, inovativne i fakultetski obrazovane ljude iz različitih naučnih sfera. Naša agencija pruža različite usluge iz oblasti web-programiranja i dizajniranja, kao i niz marketing i konsalting usluga sa tendencijom širenja uslužnog asortimana.

Naši poslednji projekti