פיקולו~piccolo

כלי נשיפה מעץ

הפיקולו עשוי ממתכת ולמרות זאת משתייך לכלי הנשיפה מעץ וזאת מפני שלפני שנים הוא היה עשוי עץ וגם הצליל שלו והגוון שלו מתאימים למשפחת כלי הנשיפה מעץ.

הפיקולו הוא זוגו של האבוב והוא נחשב לגבוהה ביותר במשפחת האבובים.

Piccolo Espagnol