Teadusloome

Lõpuaktus

mõtlemine

Meie looming ehk loomeprotsess kujutab endast sihipärast uute materiaalsete ja vaimsete väärtuste teostamist.

Loomeprotsess rajaneb looval mõtlemisel, st võimes lahendada probleeme nii uute ideede tasandil kui ka materiaalses maailmas. Enamasti on see ühendatud võimega leida tavatuid, originaalseid seoseid erinevate nähtuste (asjade) vahel ning märgata neid seal, kus teised seda ei näe.

Loomeilminguid võib esineda kõikides inimtegevuse valdkondades.