Droga krzyżowa

Jan Paweł II odprawiał drogę w każdy piątek wciągu roku.

Droga krzyżowa

W Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krzy%C5%BCowa

Historia

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krzy%C5%BCowa

Stacje drogi krzyżowej

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany

Sądzony przez Piłata Pan Jezus niesprawiedliwie został skazany na ukrzyżowanie. Jak często i dziś ludzie wydają niesprawiedliwe sądy.
Przed 150 laty Bernadecie w Lourdes też nie wierzono.
Za niesprawiedliwe sądy - przepraszamy Cię, Panie
Przepraszamy Cię, Panie

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html


Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Pan Jezus z krzyżem na ramionach wyruszył w drogę, aby nas zbawić, aby wypełnić wolę Ojca.
A dzisiaj każdy chce robić co się mu podoba.
Jak to dobrze, że Bernadetta była posłuszna wezwaniu Maryi i mimo zakazów z różnych stron przychodziła do groty.
O to byśmy zawsze byli posłuszni Tobie i wypełniali Twoje przykazania - prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Paniel.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem

Biczowanie, wyśmiewanie się prześladowców i opuszczenie dawało się Zbawicielowi we znaki. Nic więc dziwnego, że już na początku drogi krzyżowej upadł.
Dzisiaj też nie brakuje ludzi, którzy przemęczeni fizycznie upadają na duchu.
Z Bernadety też wielu ludzi się śmiało gdy upadła na ziemię i szukała cudownego źródła.
Za wyśmiewanie się z innych - przepraszamy Cię, Panie.
Przepraszamy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

W takiej bardzo trudnej, bolesnej sytuacji na drodze Pan Jezus spotkał swoją Matkę.
Rodzice zawsze chcą nam przyjść z pomocą, tylko my nie zawsze ich rozumiemy.
Dla Bernadety, gdy spotykało ją tak wiele przykrości, rodzice również byli wsparciem.
O większą miłość i szacunek dla naszych rodziców - prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

Dla Pana Jezusa pomocna dłoń dobrego człowieka była wielką ulgą w cierpieniu. Dzisiaj też potrzeba dobrych ludzi, którzy zobaczą cierpiącego człowieka, którzy zauważą, że ktoś potrzebuje pomocy.
Jak wielu dobrych ludzi pielgrzymuje do sanktuariów.
Za sanktuaria - znaki Twojej szczególnej obecności na ziemi - dziękujemy Ci, Panie
Dziękujemy Ci, Panie

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja VI: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Jak wielką łaską otrzymała Weronika, za gest wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka.
Dlaczego tak trudno ludziom zrozumieć, że "dając sami więcej otrzymują".
Sanktuarium w Lourdes także dzisiaj jest znakiem dla świata, że potrzeba wrażliwości na ludzkie cierpienie.
Za obojętność na cierpienia innych - przepraszamy Cię, Panie.
Przepraszamy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem

Może to dziwne, że nawet pomoc Szymona nie uchroniła Pana Jezusa przed kolejnymi upadkami.
Niestety, czasem nawet wielkie wysiłki dobrych ludzi nie są w stanie uchronić nas przed popełnieniem błędów.
Jak to dobrze, że przy spotkaniach Bernadety z Maryją towarzyszyło jej tak wielu dobrych ludzi.
Za wszystkich życzliwych ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia -dziękujemy Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja VIII: Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Spotykając się z życzliwym współczuciem kobiet, Pan Jezus z miłością napomniał je, aby troszczyły się o swoje dzieci.
Niestety zdarza się czasem, że pomagając i współczując innym zapominamy o najbliższych.
Jak to dobrze, że mimo biedy rodzice Bernadety przekazali jej prawdziwą mądrość życia.
Aby rodzice zawsze dojrzałą miłością otaczali swoje dzieci - prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Ten trzeci upadek Pana Jezusa przypomina nam jak bardzo Zbawiciel nas ukochał i jak wiele dla nas wycierpiał.
Trzeba, abyśmy pamiętali, że watro się trudzić, bo wielkie rzeczy zawsze rodzą się z wielkiej ofiary.
Na szczęście Berandecie nie zabrakło wytrwałości w odpowiedzi na prośbę Maryi.
Za zbyt szybkie zniechęcanie się - Przepraszamy Cię, Panie.
Przepraszamy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Prześladowcy Pana Jezusa robili wszystko, aby Go upokorzyć i zadać Mu jak najwięcej bólu.
Niestety i dzisiaj tak wielu ludzi się trudzi i robi wszystko, aby poniżyć drugiego człowieka.
Również z Bernadety przez długi czas szydzono i wyśmiewano się, nazywając ją pomyloną i opętaną przez złego ducha.
Za poniżanie i gorszenie niewinnych dzieci i młodzieży z całego serca - przepraszamy Cię Panie.
Przepraszamy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja XI: Pan Jezus do krzyża przybity

To wielka miłość ku nam sprawiła, że Pan Jezus pozwolił, aby okrutni oprawcy przybili do krzyża najświętsze dłonie Zbawiciela.
Dzisiaj też z miłości ku Tobie, Panie Jezu wielu ludzi znosi cierpienia.
Przybywający do Lourdes pielgrzymi przypominają jak wielu ludzi dzisiaj w zjednoczeniu ze Zbawicielem dźwiga krzyż cierpienia.
O ulgę w cierpieniach dla chorych i konających - prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

Śmierć Pana Jezusa pozostanie na zawsze dla nas wielką tajemnicą wiary, a także znakiem nieskończonej miłości Boga do człowieka.
Bóg także oczekuje od nas znaków miłości, nawet tak prostych jak codzienne ucałowanie krzyżyka czy medalika.
Święci zawsze najpiękniej odpowiadali na miłość Boga, nic więc dziwnego, że Bernadeta po zakończeniu objawień postanowiła wstąpić do klasztoru.
Za Twoją wielką miłość do nas - dziękujemy Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja XIII: Pan Jezus z krzyża zdjęty

Martwe ciało Zbawiciela złożono w dłonie Maryi, Matki Bolesnej.
My też możemy Maryi ofiarować nie tylko swoje sukcesy i radości, ale także niepowodzenia i cierpienia.
Jak bezgranicznie Bernadeta potrafiła zaufać objawiającej się jej Maryi.
O więcej ufności i mocniejszą nadzieję, że z Twoją Matką nie zginiemy - prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Stacja XIV: Pan Jezus do grobu złożony

Chociaż złożono Cię w grobie to wszyscy dobrze wiemy, że ten grób pozostał pusty.
Wierzymy z całego serca, że nasze groby na końcu świata również pozostaną puste, a my będziemy z Tobą wiecznie królować
Może i ta 150 rocznica objawień Maryi w Lourdes, pomoże nam w osiągnięciu zbawienia.
O wzmocnienie naszej wiary, nadziei i miłości - prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.

http://www.promyczek.pl/gry-i-zabawy/kolorowanki/droga-krzyzowa-kolorowanki.html

Panie Jezu wierzę w Twoje zmartwychwstanie.

Wszechmogący Boże Ojcze, który przez życie i naukę Twojego Syna pokazałeś nam właściwą drogę do Ciebie, do szczęśliwości wiecznej, przez Jego cierpienie i śmierć pokazałeś nam także, że droga do miłości może prowadzić do krzyża, a zapłatą za wierność może być korona cierniowa. Daj nam łaskę do nauczenia się tej trudnej lekcji. Pomóż nam brać krzyż na siebie i naśladować Jezusa Chrystusa w cierpliwości przez nienaruszoną wiarę. Daj, abyśmy tak uczestniczyli z Nim w cierpieniu, żebyśmy tajemnice Jego mocy i pokoju rozumieli nawet w najciemniejszych godzinach i mogli dostrzegać światło wieczne. Prosimy Cię Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana Syna Twego, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Amen

http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/duszki_wielki_post/duszki_wielki_post_droga_krzyzowa.html