האגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

פברואר 2016 (23) משרד החינוך

דברי מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית דליה פניג

על כנסים, תובנות ולקחים

בימים אלה אנו משתתפים בכנסי המנכ"לית למפקחים ולמנהלי בתי הספר העל יסודיים במחוזות. זו הזדמנות נפלאה למפגש ישיר עם קבוצות של מפקחים ומנהלים, להקשבה בפתיחות לרגשות, לחששות, למצוקות וגם לשביעות רצון מהרפורמה ללמידה משמעותית.

עד כה התקיימו שלושה כנסים אך כבר ניתן לסמן בברור מספר תובנות שעולות בכל המפגשים:

א. שביעות רצון גבוהה מחלוקת תכניות הלימודים ל - 70% / 30% ובמיוחד מהאפשרות של הוראה, למידה והערכה מגוונת במסגרת ה-30%. רבים כינו זאת כחגיגה בית ספרית ובקשו לא לחזור לאחור.

ב. רוב המנהלים לא יודעים/ מבינים מה הרציונל שעמד בבסיס חלק מההחלטות שקיבלנו.

ג. אין הבחנה בין הנחיות להמלצות. מידע שהועבר דרך המדריכים ללמידה משמעותית בתחומי הדעת בדבר המלצות על דרכי הוראה והערכה נתפס כהנחיות מחייבות.

ד. שונות בין מפמ"רים בהנחיות שמעבירים למורים.

ה. בחלק מתחומי הדעת קיימות סוגיות שעדיין לא סגורות.

ו. לחץ ועומס בכתה י"א לעומת כתה י' המאופיינים בחוסר מתח לימודי.

ז. המזכירות הפדגוגית לא מתווכת כיחידה. ההנחיות מגיעות באמצעות המורים והרכזים למנהל בעוד שהיו רוצים לקבלו במרוכז מהמטה.

ח. ציפייה לתמיכה ולשמירה על מחזור תלמידי כתה י"א שלא יינזק מהיותו המחזור הראשון לרפורמה.

בשבועיים הקרובים, יתקיימו כנסים נוספים ונמשיך לרכז תובנות נוספות על מנת לערוך עליהם חשיבה משותפת.

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות מקרב לב למנהלי האגפים ולמפמ"רים שמגיעים לכל הכנסים. ההשתתפות של חברי המזכירות הפדגוגית בכנסים מרשימה ביותר וחשובה מאוד.

שבת שלום לכולנו.

אגף א' לפיתוח פדגוגי

מפגש מדריכי מובילי פדגוגיה דיגיטלית בגוגל

רב-שיח בין מדריכי פדגוגיה דיגיטלית במזכירות הפדגוגית למנהלת תחום הדרכה בגוגל התקיים בשבוע שעבר במשרדי החברה. דיאלוג שכולו מחשבות והצעות ליצירת שיתופי פעולה בין משרד החינוך לגוגל בכל הקשור לשילוב פדגוגיה דיגיטלית בתחומי הדעת.

Big image

עלון הפדגוגיה הדיגיטלית בשפה הערבית

ביום ראשון 14, פברואר 2016 הופץ "עלון הפדגוגיה הדיגיטלית" של חודש פברואר לבתי-הספר. העלון נותן הארה על נושא "היכולות הדיגיטליות" אשר יש לטפח אצל התלמידים בנוסף לשיטות ודגמים לשילוב הפדגוגיה הדיגיטלית בתחומי הדעת השונים. כמו כן, מכיל הסבר על כלים דיגיטליים חופשיים ברשת המאפשרים בניית פעילויות לימודיות, סוקר מיזמים חינוכיים חדשים המוטמעים ע"י המורים עם התלמידים.

קישור לעלון: לחץ כאן

Big image
Big image

מפגשי למידה רפרנטים ללמידה משמעותית - מזכירות פדגוגית עם המנהל הפדגוגי- ברמת אפעל

בשבוע שעבר התקיים מפגש למידה רביעי בו ניתנה הרצאה במליאה ע"י ד"ר נורית רון, ראש אגף אמנויות בנושא למידה משמעותית באמנויות. נורית הציגה את מודל תמ"י - תיאוריה מעשה יצירה, בו כל ממד למידה עומד בפני עצמו וביחד מהווים את מהות ההוראה, למידה והערכה באמנויות בכל שלבי החינוך.

בנוסף התקיימו שני פורומים שעסקו בהערכה חלופית במסגרת ה-30% ובמתן מענה ללמידה משמעותית במסגרת ה-70%:

1. בפורום המזכירות הפדגוגית שכלל נציגים מאגפי שפות, חברה ורוח, אמנויות, מדעים ומורשת, הציג שי גלבוע מורה ומדריך, אתר מלווה למידה שפיתח להוראת אזרחות המכיל מאגר מידע ופעילויות דיגיטליות ללמידה, להערכה ולדיאלוג מתמשך בין התלמידים ועם המורה. יוזמה מעולה זו מהווה דוגמה לקידום תהליכי הוראה-למידה והערכה משמעותית גם במסגרת ה70%. מבין הסוגיות שהמשתתפים העלו עלה הצורך לפתח דגמי הוראה מתוקשבים בתחומי הדעת השונים והקמת מאגר משותף של דוגמאות לפעילויות מסוג זה, שיועלו לאתר המזכירות הפדגוגית.

2. בפורום המשותף של המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגי בחינוך העל יסודי, הציגה יהודית קלנר, מדריכה ארצית במדעי החברה, את מבנה ההיבחנות במדעי החברה ואת המהלך המאוד מקצועי שהובילו ליישום השינויים הנדרשים במסגרת ההערכה הבית ספרית. הוצגו מספר הערכות חלופיות במסגרת ה30% כגון: המשחק הלימודי, משפט מבוים, סיור לימודי ועוד המקובצים בחוברת חלופות בהוראה והערכה במדעי החברה. המפגש היה מאוד רלוונטי וחשוב בעיקר לרפרנטים ומדריכים הנתקלים בשאלות מהשטח בנושא ההערכה הבית ספרית.

חינוך גופני

תחרויות הגמר הארצי לבתי הספר בכושר גופני

ביום שני, י"ג באדר א' ה'תשע"ו, 22 בפברואר 2016, בין השעות 09:30 – 15:00, בפארק הלאומי ברמת-גן ייערכו תחרויות הגמר הארצי לבתי הספר בכושר גופני לתלמידי כיתות י"א-י"ב, הן לתלמידים והן לתלמידות.

תחרויות אלה מהוות שיא במסגרת אירועי החינוך הגופני במערכת החינוך.

השנה אמורות להשתתף בהן כ- 100 קבוצות (למעלה מ-2,000 תלמידים ותלמידות), וביניהן קבוצות תלמידים מבתי ספר של חינוך מיוחד.

מחלקת כושר קרבי בצה"ל נרתמת מדי שנה, לסייע לביצוע תחרות מורכבת זו.

הנכם מוזמנים לטייל בפארק ולצפות בתחרויות! חוויה!!

אגף חברה ורוח

הפיקוח על התקשורת והקולנוע מקדיש את חודש פברואר לכנסי תלמידי תקשורת בכל המחוזות מצורפת הזמנה לכנס תלמידי תקשורת במגזר הערבי שיתקיים ב 18/2/16 בנצרת

Big image

לימודי " גאוגרפיה - אדם וסביבה"

פורום מורים שני, כנס ארצי למורי על יסודי, התקיים היום ב"מרכז המבקרים של לחברת נמל אשדוד". לפורום המורים הגיעו כ 200 מורים ששמעו הרצאה בנושאי איכות הסביבה בנמל אשדוד ועל האתגרים הסבבתיים אתם מתומודד הנמל. וכן על הקשר החשוב בין הנמל לעיר אשדוד ובכלל על תשתית הנמלים בארץ. וזכו לסיור מרתק בנמל.

לאור החשיפה והחוויה במרכז המבקרים המושקע, רבים מהמורים מתכננים להגיע עם תלמידיהם לסיור בנמל ובעיר אשדוד במסגרת לימודי " גאוגרפיה - אדם וסביבה".

Big image

אגף אמנויות

יום העיון "אמנויות בחינוך המיוחד – אקדמיה, מטה, שדה" התקיים ביום ה', ב' באדר א' תשע"ו, 11.2.16 במכללת אורנים, בשיתוף של אגף אמנויות והאגף לחינוך מיוחד עם המכללה.

יום עיון זה הוא חלק משיתוף פעולה מתמשך של אגף אמנויות והאגף לחינוך מיוחד, הנועד לקדם את המטרה המשותפת של מגוון תחומי הדעת באמנויות, שיילמדו בכל הגילאים, בכל מסגרות החינוך המיוחד ובכל רמות התפקוד. החיבור שנוצר ביום העיון בין האקדמיה לשטח נועד לחזק את הרצף התפיסתי של הוראת אמנויות לאוכלוסיות מיוחדות.

ביום העיון נחשפנו למגמות עכשוויות ואוניברסליות, המחלחלות אט אט מהאקדמיה למטה ולשדה באמצעות הרצאתה של ד"ר רחל רביד ממכללת אורנים "Universal Design For Learning" – עיצוב אוניברסלי בלמידה. לצד המגמות הללו עסקנו בדילמות העולות מהוראת האמנויות לאוכלוסיות מיוחדות, כפי שבאו לידי ביטוי בהרצאותיהם של ד"ר עינת ליכטינגר ממכללת אורנים – "תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה בשיעורי אמנות" וד"ר אלי ברודרמן ממכללת אורנים – "רק לא קולאז'". לבסוף הצצנו אל הנעשה בשטח בתחום האמנויות באמצעות מופעים אמנותיים של תלמידים ודרך שיחה עם איש התיאטרון איציק ויינגרטן מסמינר הקיבוצים, בה שמענו על מה שהוא אוהב בתיאטרון.

Big image
Big image
Big image

אגף שפות

הפיקוח על הוראת העברית

מצורפת הזמנה לכינוס הפיקוח על הוראת העברית (יסודי ועל-יסודי) במסגרת אירועי לשון ראשון. הכינוס ״זכות הד(צ)יבור לדעת״ ייסוב סביב נושא הדיבור בציבור על אפנויותיו: קריאה בקול, הרצאת דברים ונאום.

קישור לרישום

Big image

הפיקוח על הוראת הספרדית

Big image

בית ספר מקיף ט' מארח משלחת תלמידי בי''ס אינטגרל מאורוגוואי – 27/01/2016

זו השנה החמישית ברצף שאנו המגמה לספרדית, מארחים בני נוער מאורוגוואי הלומדים ברשת החינוך היהודית. האורחים מקדישים יום להיות עם תלמידים בני גילם מהארץ, נהנים ממשחקי הכרות ביניהם, מתקשרים, לומדים ממנהגם ומתרבותם וממשיכים את הקשר לאחר חזרתם לאורוגוואי.

פעילות זו נכללת במסגרת התכנית המשותפת "בתי ספר תאומים" המתקיימת בין תלמידי חטיבה עליונה מב"ס אינטגרל –אורוגואי ומקיף ט' - ראשל"צ.

תלמידינו מצפים ליום זה בהתלהבות רבה, מכינים לאורחים ארוחת עשר משותפת, ובכל פינה נראתה קבוצה מחוברת למוסיקה לשירה עם גיטרה....

מטרת אורחינו היא בין היתר להכיר מוסד חינוכי בארץ, מנסים ליישם ולתרגל את האפשרויות לתקשר בעברית שלמדו בבית ספרם באורוגואי, ולהשתלב ולהשתתף במספר שיעורים בבית הספר המארח ו במקביל תלמידי מגמת ספרדית מצדם מנסים ובודקים את יכולתם לתקשר בספרדית.

השנה, בטקס המרכזי שערכנו לזכרו של יצחק נבון, התלמידים הדגישו את תרומתה של התרבות הספרדית בהמחזת המחזמר "בוסתן ספרדי" פרי עטו של יצחק נבון (ז''ל).

הטקס היה במעמד שגריר אורוגוואי בישראל מר נסטור רוסה, מכובדים ממשרד החינוך ומעריית ראשון לציון.

המפגש בין התלמידים מקיף ט' ראשל"צ- מגמת ספרדית ולבין התלמידים האוחים מאורוגואי במסגרת פרויקט "בתי הספר התאומים" התפרסם בעיתון "השקמה ראשל"צ מערב" גיליון 1504, עמ' 26 של 03.02.2016. קישור

אגף שפות – הפיקוח על הוראת השפה הערבית בבתי-ספר במגזר הערבי והבדואי כנס הרכזים והמורים לחינוך לשוני ערבית בשלב היסודי במחוז הצפון

בנוכחות יותר מ- 350 משתתפים- רכזים ומורים לחינוך לשוני ערבית לכיתות ד'-ה'– ביום שלישי 9/2/2016 במילון גולדן כראוון בנצרת, התקיים הכנס השנתי של המורים לשפה הערבית במחוז הצפון; הכנס נערך השנה בדגש על הנושא- "טיפוח תפקודי הלומד כאמצעי ללמידה משמעותית".

ד"ר ראויה בורבארה- מפמ"ר הוראת השפה הערבית הרצתה בנושא "אני מורה אוריין!", כאשר הדגישה בהרצאתה את מעמדו ותפקידו המרכזי של מורה השפה הערבית בהובלת ההישגים הנדרשים בכל תחומי הדעת בביה"ס; בנוסף סלאח טאהא- מפקח מרכז החינוך הערבי באגף א' חינוך יסודי הרצה בנושא "תפקודי הלומד". בתום שתי ההרצאות התקיימה סדנה למשתתפים בהובלת המדריכים הארציים והמחוזיים.

אגף מורשת

לימוד בחברותא הורים-תלמידים לרגל יום המשפחה, בית ספר ממלכתי א' גילה -ירושלים

בבית ספר ממלכתי א' בגילה-ירושלים, בניצוחן של צוות מחנכות שכבת א' ובהנחייתה של טליה גרוסמן המדריכה, הועבר לרגל יום המשפחה יום שיא ולימוד בחברותא הורים-תלמידים.

לאחר ששיחקו בינגו והעבירו מצגת ייחודית עם אמהות בטבע, התכנסו הורים וילדים ללימוד סביב דף חברותא בתרבות ישראל בנושא משפחה וכיבוד הורים. ההורים והילדים העידו על משמעות רבה בלימוד המשותף ובמהלך הערב. לסיום נערך אסיף וארוחה חגיגית שבה כל משפחה הביאה מאכל הייחודי לה. מצ"ב תמונות המעידות על הערב המוצלח.

קבלת שבת חגיגית בתיכון "דוד טוביהו" בבאר שבע - פרשת תרומה

ביום שישי , ג' באדר א', התקיים בתיכון "דוד טוביהו" בבאר שבע יום חגיגי לכבוד כתות ו' בבתי הספר היסודיים המזינים את בית הספר. את היום החגיגי בחר התיכון לסיים בהצגת הרוח היהודית הערכית שנושבת בבית הספר. הם קיימו קבלת שבת חגיגית בליווי נגנים ואורחים, והכל ״רק בגלל הרוח״...

תלמידי בליך במרכז לקשיש

ביום רביעי התקיים המפגש השני בסדרת "בית מדרש משותף" במרכז לקשיש ברמת-גן, בהנחיית תלמידי כיתה י' ומורי מגמת תורה שבעל-פה ומשפט עברי בתיכון "בליך" .

הפעם עסק המפגש בנושא חובת ההצלה בישראל ובעולם ("לא תעמוד על דם רעך").

התלמידים הציגו בפני דיירי המרכז סיטואציות ודילמות מחיי הנוער המעסיקות אותם סביב נושא זה. הקשישים מצידם שיתפו את התלמידים בסיפורי הצלה מיוחדים שחוו במהלך חייהם והסבירו את הערכים המוסריים העומדים לדעתם בבסיס החוק המחייב להציל.

ניכר שוהדיאלוג בין הקשישים לבני הנוער היה משמעותי וכל הנוכחים נהנו ונתרמו ממנו.

הלימוד המשותף הדגים הלכה למעשה את האפשרות והיכולת ללמוד מכל אדם וללמד כל אדם.

ה(מיני) עימות הגדול ברוטברג (יום שני 15.2.16)

במסגרת לימודי תורה שבעל-פה ומשפט עברי, ערכו תלמידי כיתה י' בתיכון רוטברג-רמה"ש, אירוע שיח ושיג (דיבייט), שבו התעמתו על נושאים אקטואליים ומוסריים כגון: עונש מוות, היחס למיעוטים בישראל, החוק המחייב להציל (חוק 'לא תעמוד על דם רעך') ועוד...

והקהל (הורים, מורים ותלמידים) הכריע בין הקבוצות המתעמתות ע"י שליחת מסרוני s.m.s.

היה זה שיאו של תהליך חינוכי שבו נחשפו התלמידים במהלך סמסטר שלם למגוון נושאים ודילמות במשפט העברי, והתמודדו עמן בהיבטים המשפטיים והמוסריים, מתוך מטרה לחבר את עולם התלמוד והמדרש לאקטואליה ולמציאות החיים בישראל בשנת 2016, ולמצוא יחד תשובות לשאלות יסוד בחברה הישראלית.

יום העיון ה-4 של צוות ההדרכה בתרבות יהודית-ישראלית

הזמנה ליום העיון ה-4 של צוות ההדרכה בתרבות יהודית-ישראלית

יום העיון יתקיים בי"ד באדר א' תשע"ו 23.2.16 בקיבוץ הל"ה (ורטיגו בכפר), בדגש על החוויה הרוחנית בתרבות יהודית-ישראלית.

קישור לרשום
Big image

מורשת ודת נוצרית

האחראי על מורשת ודת נוצרית דיקאן גריס מנסור ארגן מפגש בין מורים הורים ותלמידים בסטלה מאריס בחיפה. השתתפו יותר מ 90 איש מכל המחוזות.

מטרת המפגש הייתה לקבל משוב על תכנית הלימודים ולדון בדרכי לימוד חדשות ומגוונות.

Big image