Antiikkirjandus

Sander Sulaläte ja Mark Erik Eik

Kreeka mütoloogia

 • Kreeka kirjanduse aluseks on olnud need suulise loomingu liigid mis mujalgi: müüdid, loitsud, laulud, vanasõnad ja mõistatused.
 • Olid rahvale rituaalide ja ajaloo allikas.
 • Austati ja kardeti loodust, millele omistati üleloomulike omadusi.
 • Sõna "mütoloogia" mõtles välja Platon.

Kreeka jumalad

 • Loomismüütide järgi oli kõigepealt Kaos.
 • Kaosest eraldus Maa(Gaia) ja Taevas(Uranos).
 • Maa ja Taeva järglased oli titaanid, kellest kõige noorem oli Kronos, sai maailmaisandaks ja alles tema lapsed ja lapselapsed olid jumalad.
 • Jumalad elasid Olümposel.

 • Zeus – peajumal, taeva-, vihma- ja äikesejumal
 • Hera – Zeusi naine ja õde, taeva- ja abielu jumalanna
 • Poseidon – Zeusi vend, merejumal
 • Demeter – Zeusi õde, vilja-ja põllutööjumalanna
 • Hestia– Zeusi õde, kodukoldejumalanna
 • Ares – Zeusi ja Hera poeg, sõjajumal
 • Athena – Zeusi tütar, tarkusejumalanna
 • Apollon – Zeusi poeg, Artemise vend, valguse- ja ennustusjumal
 • Aphrodite – Zeusi tütar, armastus- ja ilujumalanna
 • Hermes – Zeusi poeg, teekäijate ja kaupmeeste jumal
 • Artemis – Zeusi tütar, Apolloni õde, jahi-, kuu- ja nõidusejumalanna
 • Hephaistos – Hera poeg, tule- ja sepatööjumal

Big image

Kreeka eeposed

 • Eepos ehk lugulaul on harilikult värsiteos maailma loomisest, jumalate ja kangelaste tegudest, saatuslikest võitlustest ning müütilistest või reaalsetest ajaloosündmustest.
 • See on kõige mahukam, vanem ja tähtsam teos rahva kultuuriloos.
 • Esimesed eeposed olid "Ilias" ja "Odüsseia".

Kangelased

Achilleus

 • Vapraim kreeklane Trooja sõjas.
 • Ta juhtis oma isa mürmidonide väge.
 • Ta vallutas 23 Trooja all olevat linna.
 • Tappis Trooja kangelase Hektori.
 • Paris tappis Achilleuse tabades noolega tema kanda, millest tulenebki Achilleuse kand.

Herakles

 • Armastatuim kangelane Kreeka mütoloogias.
 • Maailma tugevaim inimene.
 • Heraklest austati ja armastati kõikjal Kreekas peale Ateena, mille kangelane oli Theseus.
 • 12 vägitegu:
 1. Nemea lõvi tapmine
 2. Lerna hüdra tapmine
 3. Keryneia hirve kinnipüüdmine
 4. Erymanthose metssea kinnipüüdmine
 5. Augeiase tallide puhastamine
 6. Stymphalose lindude tapmine
 7. Kreeta sõnni kinnipüüdmine
 8. Diomedese hobuste äratoomine
 9. Hippolyte vöö äratoomine
 10. Geryoni kariloomade äratoomine
 11. hesperiidide õunte äratoomine
 12. Kerberose äratoomine.

Teater

 • Kujunes välja veinijumala Dionysosele pühendatud koorilauludest.
 • Põhiline žanr oli draama.
 • Esmalt koori ja ühe näitleja dialoog.
 • Näitlejateks olid ainult mehed.
 • Kuulsamad näidendikirjanikud olid Aischylos, Euripedes ja Sophokles.
Big image

Filosoofia

 • Filosoofia- tarkuse armastus.
 • Arutati maailmakorraldust, maa tekkimist ja erinevaid jumalatega seotud asju.

Sokrates (469-399 eKr)

 • Ironiseeris enesekindla vestluskaaslase üle, sundides teda tunnistama, et ta midagi ei tea.
 • "Ma tean, et ma midagi ei tea"
 • On võrreldud Kristusega, rõhutas tarkuse otsimist.
Platon (427-347 eKr)


 • Sokratese andekaim õpilane.
 • Rajas filosoofide kooli nimega "Akadeemia".
 • Lõi teooria ideaalsest riigist.