Aproveitamentos forestais

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN - CASOS DE CONCORRENCIA

E que ocorre se varias persoas solicitan a mesma finca para levar a cabo aproveitamentos forestais?

Pois ao igual que sucede cos aproveitamentos agrícolas e gandeiros, tamén temos un sistema de puntos e criterios.
Big image

Que facemos para facilitar o acceso da terra a distintas persoas?

No caso de que unha persoa recibise máis fincas en arrendamento no mesmo ano, se aplican uns coeficientes que reducen a puntuación obtida. Desta maneira garantimos que máis xente poida acceder á terra.


Big image

E se hai empate?

Pois se desempata seguindo os seguintes criterios:
Big image

Aquí podes consultar que significa cada criterio e cando se considera que se cumple: