זיום אוויר

גורמים ותוצאות

סרטון איכות אוויר - זיהום אוויר הורג!

תמונות של גורמים

תחבורה

העלייה במספר האוכלוסין בעולם וברמת החיים גורמת לעלייה במספר כלי הרכב הנעים בכבישים (מי לא רוצה מכונית?). בשנת 2007 נעו בכבישי הארץ כ-2,284,000 כלי רכב מנועיים בישראל, בהם כ-1,779,000 רכבים פרטיים, 108,100 מהרכבים נוספו בשנה אחת (מאז 2006). זהו גידול של 5%, הגבוה ביותר בשבע השנים האחרונות. הכמויות הרבות של כלי הרכב גורמות לא רק לפקקים ולתאונות דרכים, אלא גם תורמות חלק ניכר מזיהום האוויר שאנו נושמים, בעיקר במרכזי הערים.

תחנות כוח

בכל פעם שאנו מדליקים את האור, מַסיקים את הבית, או נוסעים במכונית אנחנו צורכים אנרגיה. אנרגיה זאת מופקת באמצעות שרפת חומרי דלק בתחנת כוח. גם כדי להפיק את חומרי האנרגיה בעצמם (דלק, סולר וכד'), דרושה אנרגיה לזיקוק נפט גולמי (הנפט כפי שהוא נוצר באופן טבעי בתוך הסלעים שמתחת לפני הקרקע). בתהליך ייצור האנרגיה בתחנות הכוח ובבתי הזיקוק לנפט נפלטים אל האוויר חומרים מזהמים כגון גפרית דו-חמצנית ותחמוצות חנקן.

השמדת יערות

כריתת יערות החלה, למעשה, כבר כשגילה האדם הקדמון את האש והשתמש בעצים להפקת חום.

מאוחר יותר, כשנזקק האדם לכמות גדולה של אנרגיה והשתמש בעץ גם לתעשיית הרהיטים, הלך וגבר קצב כריתת היערות.

גורם נוסף להשמדת יערות, מלבד השימוש בעץ כמשאב, הוא הגידול במספר האוכלוסין: שטחים נרחבים של יער מבוראים על מנת ליישב בהם אנשים, או לנצלם כשטחים חקלאיים.