Suez

Johan Bos probleem identificatie

Big image

Windesheim

Bedrijfskunde MER T1

bedrijfskundige handelingscyclus

Wat is het probleem?

Er zijn te veel schades aan rijdend materiaal

Wie heeft het probleem?

De grootste probleem hebbers zijn de teamleiders. Het is voor hen lastig om naast hun takenpakket de gevolgen op te lossen. Ook hebben de gevolgen een negatief resultaat op de locatie prestaties.

Wanneer is het probleem ontstaan?

Wanneer het probleem precies is ontstaan is niet bekend. Er kunnen verschillende tijden en strategische veranderingen aan ten grondslag liggen, maar er is er niet e direct aan te wijzen om het moment aan te duiden.
Big image

Waarom is het een probleem?

Het is een probleem omdat de teamleiders er van alles aan doen om het binnen de perken te houden, maar toch blijven de kosten drukken op de winsten.

Waar doet het probleem zich voor?

Op alle locaties waar meer dan 1 a 2 voertuigen aan het werk zijn. Uiteraard gaat het hier dus om bijna de gehele organisatie.

Voor dit probleem kijken we alleen naar 1 locatie.

Big image

Wat is de aanleiding?

Op het monent dat er een schade is is dit er altijd al een teveel. de frequentie is in de laatste aantal jaren alleen dermate gestegen dat er nu klachten over komen waar op gestuurd moet worden. Door dat verandering in sturing geen effect heeft blijft de aanleiding van het probleem aanwezig.

Welke kennis is?

Het is nodig om de echte diepgaande oorzaak van de schades te achterhalen. hoe komt het dat de schades ontstaan? welke patronen zijn er te herkennen bij de werknemers, het materiaal en de omstandigheden?