Rekenen

2F Verhoudingen - Verhoudingen en breuken

Het doel

Een verhoudingstabel herkennen.
Een verhoudingstabel gebruiken om sommen uit te rekenen.
Een verhouding in een breuk opschrijven.

Het programma

5. Theorie

Breuken en verhoudingen
Een breuk bestaat uit drie delen, namelijk:
  • de teller (het bovenste getal)
  • de deelstreep
  • de noemer (het onderste getal)

Bijvoorbeeld:
2 --> teller
-- --> deelstreep
5 --> noemer

De noemer geeft aan uit hoeveel delen iets bestaat.
De noemer geeft dus het totaal aantal delen aan.
Zijn alle delen er? Dan is de breuk compleet.
Bijvoorbeeld:
5
-- en dat staat gelijk als 1
5
De teller geeft aan hoeveel delen er zijn.
De teller geeft dus aan hoeveel delen er van het totaal zijn.

Stel je voor:
Er zitten in jouw etui 5 pennen. Twee pennen zijn blauw en drie pennen zijn groen.

2 van de 5 pennen zijn blauw.
De breuk is:
2
--
5

3 van de 5 pennen zijn groen.
De breuk is:
3
--
5

Bekijk de filmpjes voor meer instructie

6. Boek

Niveau 2: Maak hoofdstuk 7 Verhoudingen en breuken (alleen de 1F of 2F opdrachten).
Niveau 3: Maak hoofdstuk 7 Verhoudingen en breuken (alleen de 2F opdrachten).
Niveau 4: Maak hoofdstuk 7 Verhoudingen en breuken (alleen de 3F opdrachten).

Uiteraard mag je het programma in overleg ook een niveau lager of hoger maken.
Wil je dat? Kom gerust bij mij om jouw plan te bespreken.De nakijkboeken liggen voor je klaar op mijn bureau, evenals het kladpapier.

7. Studiemeter

Maak het hoofdstuk Verhoudingen en breuken in studiemeter.

Ben je klaar?
Begin alvast aan hoofdstuk 8.

8. Evalueren en afronden

We gaan de les afronden.
  • Hoe vond je de les?
  • Wat vond je goed gaan?
  • Wat vond je lastig?
  • Wat heb je geleerd?
  • Heb je tops of tips?