Συνεργατικά Προγράμματα

Δράσεις Συνεργασίας με την Τοπική και Ευρύτερη Κοινωνία

Περιγραφή

Στα πλαίσια του έργου e -Twinning "Κόκκινη κλωστή δεμένη δεξιότητες γυρεύει" 39 Νηπιαγωγεία συνεργάστηκαν μεταξύ τους με στόχο την ενημέρωση & ενεργοποίηση των μαθητών γύρω από τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής Υπευθυνότητας, του Ενεργού Πολίτη και του Εθελοντισμού.

Υλοποιήθηκαν δράσεις με στόχο την αλλαγή της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συνεργασία με την τοπική / ευρύτερη κοινωνία. .

Έγινε διάχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μηνυμάτων στους γονείς, τους δήμους και την ευρύτερη κοινωνία με προσκλήσεις, αφίσες και δημοσιεύσεις στα σχολικά ιστολόγια.

Στόχοι των δράσεων

  • Ενημέρωση ,ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μαθητών ενάντια στο φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και τον εκφοβισμό.
  • Ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων ώστε να γίνουν ενεργοί κοινωνοί του έργου Make a wish
  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση γονέων και παιδιών για την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα , την οργάνωση του φιλανθρωπικού μπαζάρ με τις ανακυκλώσιμες δημιουργίες τους και την συλλογή αγαθών ή χρημάτων για συλλόγους-φορείς που χρήζουν βοήθειας.

Συνεργατικές Δράσεις σε Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά θέματα