חנוכה

חנוכה שמח! מאת ינון וייס

חנוכה

חג החנוכה הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים. ימים אלה הם ימי הודאה, שאותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני, לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן. החג מצוין באמירת הלל והודאה וכן בהדלקת נרות חנוכה, בשמונת הימים מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת או ג' בטבת[1]. חנוכה נחשב כמצוות דרבנן.
יצירות לחנוכה - הכנת חנוכיה למשחק ממוחזרת מחומרים שיש בבית