עבודת הגשה בהיסטוריה

יובל יצחק

תקופה ספר וסיפור - המהפכה התעשייתית

מגישה: יובל יצחק

כיתה: ח-3

מוגש למורה: הילי אבני

שם הספר: באין משפחה

Big image

תשובות לשאלות:

1. הספר באין משפחה הוא ספר מעניין ומדהים שם מסופר על ילד אסופי (רמי) שגר עם אמו (אמא ברברין) במאה ה-19. בהוא עובר כאב ואובדן ויש לו יש לו סיפור חיים קשה ומטלטל בדרך מכיר אנשים חדשים שמשנים את חייו ופותחים לו דלתות לעולם אחר. למרות כל החיים הקשים והמפרכים שהוא עובר הוא עדיין רואה עולם יפה וטוב, הוא מצליח לכבוש את ליבם של האנשים שהוא הכיר בדרך בעזרת ליבו הרך והטוב ילד מיוחד שכולם מתחברים אליו ומתאהבים בו בשנייה.


2. א. שני המאפיינים של המהפכה התעשייתית שמופיעים בסיפור:

1.תיעוש.

2.עיור.

ב. הגדרת מאפיינים:

1.מעבר מעבודה בבית לעבודה במפעל ובית חרושת.

2.מעבר ממגורים בכפר למגורים בעיר.

ג. הדגמת מאפיינים:

1.רמי עובר מלעבוד בהצגות ומופעים לעבודה במפעל ובית חרושת של האבא והדוד.

2.רמי עובר מלגור בכפר עם אמו לגור בעיר עם אנשים שפגש בדרך.


3. א. לדעתי הסיפור שקראתי מאפיין את המהפכה התעשייתית משום שמוזכר המון דברים בסיפור על המהפכה התעשייתית. רמי עובר המון דברים בסיפור שמאפיינים את המהפכה התעשייתית.

ב. חיי כיום שונים מחיי הילדים במאה ה-19 במהפכה התעשייתית בכך שאני לא עובדת אלא לומדת והילדים במאה ה-19 עבדו קשה מאוד ,אני לא גרה בכפר אלה בעיר ואני לא עוברת כל פעם למקום אחר.

רפלקציה על העבודה:

העבודה תרמה לחיי מאוד היא לימדה אותי עוד על החיים פעם ועל סיפור מרגש ועצוב על ילד שעובר חיים קשים ועדיין אופטימי ומלא כוח ילד חזק, מיוחד, עוצמתי ומרגש.