Aardbevingen in de V.S.

Hoe ontstaan aardbevingen?

Aardbevingen ontstaan door twee schuivende platen. Deze kunnen op drie verschillende manieren bewegen; divergentie: platen die van elkaar af bewegen. Convergentie; platen die naar elkaar toe bewegen en subductie; dat zijn platen die langzaam langs elkaar schuiven. Onder de platen zit magma dat beweegt maar een paar centimeters per jaar, de plaat die bovenop de magma ligt beweegt mee. Hierdoor ontstaan trillingen waardoor een aardbeving gaat plaats vinden. De hardste trillingen worden bij het hypocentrum gevoeld. Het hypocentrum is recht boven het epicentrum. Het epicentrum is de plek waar de aardbeving ontstaat. Als op het hypocentrum veel gebouwen en huizen staan dan kan dat allemaal met de grond gelijk worden gemaakt. Hoe erg dit gebeurt ligt aan de schaal van richter. Als het hoger dan 7 is, is het erg te voelen en kan het veel huizen verwoesten. Meer dan 10 is nog nooit voor gekomen.

Matthias Pieren

hoe ontstaat een tsunami.

Een tsunami is eigenlijk een zeebeving. een zeebeving is een aardbeving onder water. Als er een zeebeving plaatsvindt. Is de sterkte meestal hoger dan een 8 op de schaal van richter, en gaat gemiddeld 800 kilometer per uur. Als er een zeebeving is dan ontstaan er meerdere golven die steeds tegen elkaar aan botsen en zo een steeds grotere golf maken. Uiteindelijk wordt de golf zo groot dat als het op het land komt dat hij alles mee kan nemen wat hij tegen komt. Zoals stukken van huizen, auto’s en zelfs bomen. Tsunami’s zijn niet berekenbaar dus komt hij bijna altijd onverwachts. Ze kunnen de tsunami’s wel signaleren door sensoren op de oceaan die met boeien en tsunami kunnen ontsdekken en dat doorseinen naar het land. Hier door kunnen mensen al vluchten naar hogere gebieden voordat de tsunami de kust bereikt. Dit waarschuwingssysteem heet de tsunami warning system in the Pacific.

Merel Kanters.

schaal van richter

De Amerikaanse seismoloog Richter heeft een schaal bedacht om de kracht van een aardbeving te meten. Een seismoloog is iemand die zich bezighoud met de kracht van aardbevingen, en een seismograaf is een apparaat waarbij je de aardbeving meet. Op de schaal van richter staan cijfers van laag naar hoog om aan te geven welke aardbeving het minst heftig is, of juist het meest heftig. Het eerste getal op de schaal van richter is 1, dan merk je vrijwel niks van de trilling die ondergronds plaatsvind. Het hoogste cijfer is 9 dit is catastrofaal voor de samenleving die de aardbeving meemaakt, complete huizen en gebouwen worden verwoest, en er blijft niks over. De zwaarste aardbeving ooit gemeten in de VS is was op 27 maart 1964, deze beving was 9,2 op de schaal van richter. ls gevolg kwamen 131 mensen om het leven. en de meeste doden vielen door de tsunami die erna volgde.

Matthias Pieren

Schade bij aardbevingen.

Heel veel aardbevingen zijn zo zwak dat je ze niet voelt of de aardbeving gebeurt op een onbewoond eiland. Als je in een dichtbevolkt gebied woont en er is een aardbeving kan dat erg gevaarlijk zijn. Maar als de aardbeving erg kort duurt is het minder gevaarlijk. Dat zelfde geldt voor de na trillingen. Als er bijna geen na trillingen zijn is het ook minder gevaarlijk. Als er veel flatgebouwen staan dan hebben die meer kans om om te vallen en is dat gevaarlijk. Het is daarom erg belangrijk dat als je in een dichtbevolkt gebied woont waar aardbevingen voorkomen, dat je huizen en flatgebouwen stevig staan. Daarom vallen er in ontwikkelingslanden meer doden en gewonden. Daar zijn de huizen minder stevig. Er vallen ook meer doden en gewonden doordat gasleidingen springen en er brand ontstaat.

Door aardbevingen kunnen aardverschuivingen ontstaan. Een stuk aardkorst verschuift en stort naar beneden. Alles wordt meegenomen wat op zijn pad komt.

Merel Kanters