עבודת חקר בנושא היישוב שלי חדרה

דניאלה מסנדילוב ונועה שינדלר

מהי השפעת הקרבה לכביש 9 על דפוסי היוממות של תושבי שכונת ניסן בחדרה?

1. אנו משערים שהקרבה לכביש 9 מעלה את נגישות תושבי השכונה לאתרי תעסוקה ובילוי מחוץ לעיר ברכב פרטי.
2. אנו משערים שעקב הקרבה לכביש 9 והנגישות הגבוהה ברכב פרטי של תושבי שכונת ניסן, הם נוטים להזניח את כבישי הסביבה ולהשתמש בצורה יום יומית בכביש 9.
3. אנו משערים שלפני פתיחתו של כביש 9 היו עומסי תנועה כבדים בכניסה וביציאה מהשכונה בשעות הבוקר והצהריים.
Big image
כביש 9 - מכביש 4 לכביש 581 - Road 9 from Road 4 to Road 581

מפת כביש 9

כביש 9 החדש