אירועי תרבות בספריות

ספרייה מרכזית בית העם

אודות ספריית קריית יובל

בניין המתנ"ס של קריית יובל, רח' צ'ילה 8, ירושלים