בלדות

אדוארד אדואר

מאפייני הבלדה

איפוק

סוף טרגי

עיחעיח

ניחעיחעיח

עיחעיחעיחע

עיחעיחעחי


יחחליחיחל

ניחעיחעיח

יעחליחל

אדורד אדורד