רצינו שתדעו, 37

18 במאי 2013, ט סיון תשע"ג

מפגשנו ביום שלישי

כזכור - ביום שלישי, 9:30 כולנו נפגשים במקווה ישראל ההיסטורית ליום למידה של המדריכים.


אנא הביאו עימכם את דוחות העבודה שלכם, את האשנ"בים ואת חוברת מרים (תכנית הלימודים המעובדת).


סדר היום נשלח אליכם ב'רצינו שתדעו' 36.


ונא לא לשכוח להעביר 23 ש"ח ליהודית טל עבור ארוחת הצהרים.

הצטרפות לקבוצות הפייסבוק שלנו

מדריכים שטרם הצטרפו לקבוצות הפייסבוק מתבקשים לעשות זאת. בקבוצות הסגורות שלנו מתקיימת פעילות עניפה מאוד וחשוב שאתם כמדריכים תהיו שם.

מדריכים שאינם מעוניינים לשתף את כלל העולם בחייהם הפרטיים (כמוני) - יכולים לפתוח דף חדש ונפרד לעניינים מקצועיים אלה בלבד. באופן זה תשמר פרטיותכם מחד גיסא, ובכל זאת "תהיו שם" מאידך גיסא.


עוד על חשיבות התקשוב - ביום שלישי.

וזהו להפעם... תמו ימי החג ועכשיו - הופה למתכונות ולבגרויות!