כבוד

עבודה במעגלי שיח מגישה: מאי לרנר

מהו כבוד

כבוד של אדם הוא המידה בה זולתו מפגין את הערכתו כלפיו.

כבוד הוא חלק ממערכת חליפין חברתית. כלומר, כבודו של אדם נובע ממעורבות חברתית, מיכולתו לקרוא תיגר על אנשים אחרים,

למה בחרתי בנושא הזה?

הנושא הזה מאוד חשוב בחברה, והוא מעניין, כול אחד היה רוצה שייתיחסו עליו בכבוד.

שאלות לדיון:

מהו כבוד?

תנו דוגמאות לכבוד?

איך אתם מתנהגים לזולת בכבוד?

האם פעם התייחסתם לא בכבוד?

דוגמה לאי כבוד

Big image
Big image

סרטון על כבוד האדם

מחליטים: כבוד האדם | מהו התהליך?

סיטואציה: לירון רוצה להשתתף בהפסקה. דנה הייתה שם. לילדים לא הייתה בעיה לקבל את לירון אבל לדנה כן היא נפנפה אותה: לכי מפה עופי מפה "טוסי" מפה לירון נעלבה והלכה הצידה בבכי.

אם הייתם במקום לירון מה הייתם עושים?

אם הייתם במקום דנה מה הייתם עושים?

אם הייתם הילדים מה הייתם עושים?

Big image