"אנדרטת הברון רוטשילד"

טלי ארבלט

מידע על אנדרטת הברון רוטשילד

בצומת הרחובות ז'בוטינסקי והברון הירש עומדת אנדרטה לזכר כל מה שעשה הברון רוטשילד לפיתוח פתח תקווה .
בשנת 1892 הברון רוטשילד קיבל תחת חסותו את האיכרים בעלי הנחלאות בפ"ת. לאיכרים האלו היו בערך 28 משפחות. האיכרים מסרו את נחלותיהם ונכנסו לעבוד במשק הכללי של הברון תוך קבלת משכורת קבועה.
הברון היו פקידים שניהלו את ענייניו מול האיכרים, בנוסף, האיכרים חיו על חשבון הברון, דבר שהביא לתופעות לא סימפטיות גם בין האיכרים, כמו התרפסות בפני הפקידות.
יש לציין, כי רוב הפתח תקוואים השיבו מלחמה לרוח הזרה של הפקידות, שהחדירה צרפתיות למושבות. סייעה להתנגדות זו העובדה, שמספר גדול של תושבים לא נתמך ע"י הברון.

תחת חסותו של הברון רוטשילד נעשו דברים למען פיתוח פתח תקווה כגון :

חקלאות : הובא גנן מומחה,שהדריך בנטיעות של עצי פרי ואילנו סרק והכניס גידולים חדשים .

בריאות : נפתח בית מרקחת ולמושבה הגיע אחת לשבוע רופא .

חינוך : הוקם בית ספר הראשון " בית ספר הברון " ( כיום בית ספר פיק"א) .

מים: נחפרה באר שנייה במושבה שהופעלה על ידי מערכת מוטורית .

שמירה :הפקידות הנהיגה שמירה בשכר על המושבה ועל רכושה .

דת : מונה רב, ושוחט ששכרם נשלם על ידי הפקידות .

מדידת קרקע : מהנדס מומחה מדד את השטח וסימן את הגבולות .

מוסדות : בית פקידות הברון היה לבית ועד למושבה .


האנדרטה נבנתה בשנת 1947 לזכר מעשיו של הברון רוטשילד בפתח תקווה .

דעתי על שער הברון

טיעוני על שער הברון

לדעתי שער הברון משמש לנו מידע על המקום פעם ועל הברון רוטשילד אשר עלי נבנה ונקרא על שמו בגלל כל מה שעשה בפתח תקווה כגון : העזרה לאיכרים ולמשפחותיהם , תרם כספים לקידום העיר ולהפיכתה לעיר .
חדשות מהעבר: הטייקון הראשון- הברון רוטשילד
סיפורה של מדינה עם סבא טוביה: הברון רוטשילד - שירים לילדים בהופ!