רצינו שתדעו 18 תשע"ו

26 בדצמבר, יד שבט

אז מה היה לנו השבוע?

גם השבוע הגיעו אלי פניות מבתי הספר התוהים לנוכח הנחיות שהגיעו מאגף הבחינות ולפיהן על בתי הספר לשלוח את הציונים על פרקי ההוראה - הערכה החלופית לפני קיום בחינת הבגרות.


אני חוזרת ומזכירה - מאחר ומלכתחילה ניתנה לבתי הספר האוטונומיה להחליט מתי יילמד פרק ההוראה - הערכה החלופית, הרי שיש בתי ספר שבחרו לקיים אותה אחרי בחינת הבגרות. ברור לפיכך שבתי הספר הללו לא יכולים למסור ציונים שטרם גובשו.


הסוגיה ברורה לקברניטי המשרד ועל כן פורסמה ההוראה לפיה על בתי הספר לשלוח את הציונים בשנה בה נערכה ההערכה החלופית, ולא מעבר לכך.


חשוב להבין - הרציונל העומד מאחרי הדרישה לשלוח את הציונים לפני הבגרות מובן לי לחלוטין. שכן למרבה הצער היו כבר מי שהתוודו בפני ואמרו שבכוונתם "לשפץ" את ציוני התלמידים באמצעות פרק ההוראה הערכה החלופית. ניצול כזה עלול להוביל לשינוי ההנחיות בהמשך, וחבל שכך. בינתיים - ההנחיות הקיימות עומדות בעינן.

ועוד משהו בנושא ציוני ההוראה- הערכה החלופית

תזכורת - המדובר בציונים הנבנים על ידי צוות בית הספר על בסיס מטלות שניתנו לתלמידים (בהן - בחינות אם הצוות רוצה בכך). ישנם תלמידים אשר נמנעו מלמידה, על אף פניות חוזרות ונשנות של הצוות. תלמידים אלה "הרוויחו" ביושר רב את הציון הגרוע שלהם, וזה הציון שיישלח לאגף הבחינות והוא סופי.


עם זאת, במקרים נדירים קיימת אפשרות לתיקון. הדבר אמור לגבי מקרים חריגים של תלמידים שנבצר מהם ללמוד באופן רגיל (מחלה, אובדן בן משפחה או כל צרה אחרת). במקרים אלה על בית הספר להגיש בקשה מנומקת למשרד החינוך, והמפקח הכולל חייב להמליץ על כך. במסמכי האגף העל יסודי צויין מפורשות שהמדובר במקרים נדירים בלבד ולא בנוהל גורף.

השתלמות הוראת היסטוריה באמצעות מוסיקה

אני מתחילים בפיתוח השתלמות הוראת היסטוריה באמצעות מוסיקה. לטעמי הבנת תקופה פירושה הכרת המוזיקה, הספרות והאומנות שלה לא פחות מהבנת האירועים ההיסטוריים שהתרחשו בה.

אי לכך כאשר הגיעה ההצעה, קפצתי עליה כמוצאת שלל רב.


השעות הוקצו (על ידי מפמ"ר מוסיקה) ועתה עסוקים בפיתוח ההשתלמות המיועדת למורים להיסטוריה וספרות ותיפתח ככל הנראה בחופשת הקיץ. כדאי ומומלץ לציין זאת במפגשי הפסגה הבאים שלכם.

תערוכה בנושא בר כוכבא במוזיאון ארץ ישראל תל אביב

ב-20 בפברואר צפויה להיפתח במוזיאון תל אביב תערוכה בנושא בר כוכבא והמיתוסים הכרוכים בדמותו. מומלץ ביותר.


אנא הודיעו לבתי הספר כבר עתה כדי שיוכלו להתארגן מבעוד מועד. התערוכה תיסגר לקהל ביוני. כלומר - חלון ההזדמנויות קצר מאוד...

ולסיום - משהו מעניין

ביום חמישי נכחתי בערב עיון מרתק באוניברסיטת תל אביב בנושא הסמארטפון ואנחנו - ההשפעות על חיי היום יום והלמידה.

בפתיח צפינו בסרטון הזה ואני מצרפת אותו כאן להנאתכם:

אם סמארטפונים היו אנשים
שבוע טוב


אורנה