Bøndene i Norge

Hvorfor bøndene ville ha jorda de dyrket.

 • Dem fikk være selveiere.
 • Dem slapp å betale leieavgift til jordeieren.
 • Kunne hogge fritt hvis gårdene hadde skog.
 • En familie som eide gården var tryggere.
 • Sønnene til eieren kun arve gården etter foreldrene.

Hvordan norske bønder levde på gårdene sine.

 • På 1600-tallet levde dem fortsatt i årestuer.
 • På 1700-tallet fikk dem glassvinduer.
 • Dem spiste: grøt, flatbrød og lefse hele året.
 • Når de hadde råd spiste de saltet og røykt kjøtt.
 • Der det var mulig dyrket de kål, erter og andre grønnsaker.
 • Danskekongen solgte korn og mel til nordmennene.
 • Fattigfolk måtte blande bark i melet.
 • Kvinner og menn hadde hver sin oppgave på en gård.
 • Mennene var fiskere og tømmerhoggere også.