אינטרנט בטוח

מציג נועם בורוס

מזה אינטרנט בטוח

אינטרנט בטוח זה כלל אחד :

1. לא לשלוח סיסמאות ,דוא"ל ועוד

מכירים ולומדים מסכנות ברשת נזהרים
סרטון הדרכה - התנהגות ברשת
סכנות באינטרנט