חברת מופת

מהי חברת מופת

החזון וחברת המופת של הרצל

חזונו של הרצל להקמת בית לאומי, או בית מולדת לעם היהודי כלל גם את רעיון חברת המופת - לא סתם חברה או מדינה אלא חברה מתוקנת שמבוססת על הערכים הנעלים ביותר של זמנו. בחזונו החברתי של הרצל עוסק שער זה. השער מתרכז בארבעה ערכים מרכזיים שעולים מתוך כתיבתו של הרצל על חברת המופת – שוויון, חרות, אחווה וקידמה. ערכים אלה הם הערכים המרכזיים של המודרנה. שלושת הראשונים הם הערכים המוצהרים של המהפכה הצרפתית, המהפכה שמסמלת את השינוי האידיאולוגי-פוליטי של העת החדשה. הערך האחרון הוא אולי הערך המוביל של המודרנה. כמי שביקש להוביל את תהליכי המודרניזציה של העם היהודי, הדגיש הרצל ערך זה הן במובנו התיאורטי והן בהיבטים הטכנולוגיים שלו.

כל הערכים הללו מהווים בסיס לתפישות אידיאולוגיות ופוליטיות עכשוויות ולכן חשוב להבין את בסיסן ואת השפעתן על חיינו היום. הפעילויות בשער מכוונות, עם כך, להבנת רעיונותיו של הרצל אך גם להשתמעויות של רעיונות אלה בחברה הישראלית ובחברה האנושית כולה היום.

השער מתחיל בעיסוק בהרצל האדם וממנו יוצא לחזונו על פי ארבעת הערכים שהוזכרו כאן. כדי להבין טוב יותר את התפישות ההרצליניות, תוך התייחסות להקשר כולל, הובאו בסוף הפרק מקורות יניקה של תפישתו בתוך התרבות היהודית ומחוצה לה.

אתי ונדב י׳4