Angel man syndroom

Fardau Klaver

Angel man

Het Angelman syndroom is een aangeboren aandoening. Bij het Angelman syndroom ontbreekt meestal een stukje van chromosoom 15. Kenmerken van het Angelman syndroom zijn onder andere een verstandelijke en lichamelijke achterstand in de ontwikkeling, en bijna geen spraakontwikkeling. Met dit syndroom kun je ook niet goed bewegingen, coördineren en er kan epilepsie optreden. Kinderen met het Angelman syndroom zijn over het algemeen vrolijk en druk en dus hyperactief. Vaak hebben ze moeite met slapen. In welke mate de kenmerken optreden, verschilt van persoon tot persoon.

Angels!

begeleiding die gewenst is voor een persoon met het Angelman Syndroom

Fysiotherapie: helpt zo goed mogelijk te kunnen bewegen  (coördinatie).  Ergotherapeut: helpt bij de verzorging thuis en helpt het voortbewegen en communiceren te vergemakkelijken.  Revalidatiearts: helpt bij de verzorging thuis en helpt het voortbewegen en communiceren te vergemakkelijken.  Logopedis: helpt bij de taalontwikkeling. En kan ook helpen bij alternatieve vormen van communicatie zoals gebaren en plaatjes.   Ouders: de ouders zijn natuurlijk erg belangrijk voor het kind zelf! De ouders moeten daarom ook zo goed mogelijk kunnen helpen.  

woon situatie

De meeste kinderen wonen thuis. Volwassenen wonen vaak in een woonvorm. Soms hebben volwassenen een rolstoel nodig, en dan moet natuurlijk ook het huis aangepast worden. Veel kinderen en volwassen hebben een communicatiehulpmiddel, door te drukken op een bepaald plaatje wordt een woord gezegd door de computer zodat de omgeving begrijpt wat een kind of een volwassene met het Angelman syndroom bedoeld. Anderen gebruiken gebaren. Het is per persoon heel erg verschillend de één heeft het syndroom in erger mate dan de andere.