תפקיד המסתמים

עידו סינגר ז'1

תפקידם :

מסתמי הלב הם מסתמים הנמצאים בלב ואחראים לזרימה חד כיוונית של הדם בתוך חללי הלב וממנו החוצה.

ארבעת מסתמי הלב :

ישנם ארבעה מסתמים בלב:

  • שני מסתמי עליות-חדרים - שנמצאים בין העלייה הימנית לחדר הימני ובין העלייה השמאלית לחדר השמאלי. הם נפתחים כדי לאפשר זרימת דם מהעלייה לחדר, ונסגרים כדי למנוע זרימת דם חזרה מהחדר לעלייה.
  • שני מסתמים דמויי ירח - שנמצאים ביציאה משני חדרי הלב. הם נפתחים כדי לאפשר זרימת דם לעורקים, ונסגרים כדי למנוע זרימת דם חזרה מהעורקים לחדרי הלב.
Big image

תפקידם (מה תפקידם בגוף)

בזמן הרפיית הלב, מתמלאים חדרי הלב, מסתמי העליות-חדרים נפתחים והמסתמים דמויי הירח נסגרים. בזמן התכווצות הלב מוזרם הדם לאבי העורקים ולעורק הריאה וחדרי הלב מתרוקנים. בשלב זה נסגרים מסתמי העליות-חדרים ונפתחים המסתמים דמויי ירח.

נקישות הסגירה של מסתמי הלב הם הקולות הנשמעים במהלך פעימות הלב.

מבנה הלב