Ambulance verpleegkundige

Functie


In de ambulancezorg in Nederland onderscheidt men twee soorten ambulanceverpeegkundigen.


Low care, Medium care of B-vervoer

Een ambulanceverpleegkundige op de Low Care-auto voert alleen geplande ritten uit. Deze ritten kunnen het verplaatsen van patiënten tussen verschillende instellingen of tussen een instelling en een thuisadres zijn. Het gaat hierbij om patiënten die immobiel zijn en dus niet met een taxi of auto kunnen worden vervoerd.


High Care of A-vervoer

Een ambulanceverpleegkundige op de A-wagen voert buiten de Low Care-ritten ook de spoedeisende ritten uit. De verpleegkundige is dan meestal de eerst verantwoordelijke bij spoedeisende zaken zoals patiënten met een hartinfarct, een verkeersongeval of mensen met benauwdheidsklachten. De taak van de verpleegkundige is dan om de patiënt te onderzoeken, een diagnose te stellen en de patiënt volgens protocol te behandelen. Bij grootschalige incidenten zal het Mobiel Medisch Team ter plaatse komen.


Big image

Uitrusting


Een ambulance is uitgerust met medische apparatuur en medicatie voor het verlenen van professionele eerste hulp.


Ambulances zijn uitgerust met ECG-apparatuur (om een hartfilmpje meet te maken), beademingsapparatuur, materialen voor ongevalsbehandeling zoals (nek)spalken enzovoorts. Daarnaast bevinden zich in de ambulance ook allerhande medicijnen die noodzakelijk zijn om problemen met hart, longen en bloedvaten direct te kunnen behandelen.


Om de patiënten veilig te vervoeren beschikt iedere ambulance over een brancard, maar daarnaast heeft men ook de beschikking over een wervelplank, voor als er letsel aan de wervelkolom vermoed wordt.

Big image

Opleiding en ervaring


Low Care

Om op de Low Care-auto te mogen werken, moet je over een diploma Verpleegkundige of verzorgende beschikken en ervaring hebben op gedaan in het ziekenhuis of andere zorginstellingen.


High Care

Vergeleken met de Low Care wordt er om op de High Care te kunnen werken veel van je geëist. Je moet een diploma Verpleegkundige hebben met ziekenhuiservaring en een BIG-registratie. Daarnaast moet je ook nog minimaal één van de volgende vervolgopleidingen gedaan hebben:


  • IC-verpleegkundige, verpleegkundige op de Intensive Care.
  • CCU-verpleegkundige, verpleegkundige op de Coronary care unit.
  • SEH-verpleegkundige, verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp.
  • Anesthesieveverpleegkundige, verpleegkundige die de anethesist tijdens een operatie assisteert.Verder is veel ervaring erg handig, want als ambulanceverpleegkundige kom je patiënten tegen uit allerlei leeftijdscatagoriëen en krijg je te maken met allerlei gezondheidsproblemen.

112 en ambulance - hoe werkt het echt