שנת השמיטה

שנת השמיטה באה פעם בשבע שנים

שנה זו באה פעם בשבע ן
Big image
----- shmita.m4v

שמיטת כספים

שמיטת