עיתון בראשית

אברהם

אברהם היה איש צדיק והוא היה נשוי לשרה יום אחד באו לאוהל שלו שלושה אנשים ואברהם עשה הכל בשביל לכבד אותם ושהם ירגישו כמו בבית הוא נתן להם לחם ובשר הוא נתן להם מים לרחוץ את הרגלים הוא עשה כל מה שהוא יכול בשביל שהאורחים שבאים אליו ירגישו בנוח. אברהם היה גם אדם רחמן כשה' אמר שהוא רוצה להרוס את סדום אברהם ניסה לשכנע אותו לא להרוס הוא אמר לו אם יש שם 50 צדיקים אתה תשמיד את סדום ה' אמר לו לא עד שהוא שכנע אותו שאם יש בסדום 10 צדיקים הוא לא יהרוס בשבילם את סדום.

מדור רכילות

לאברהם ושרה נולד בן ששמו יצחק שרה ילדה את יצחק שהייתה בת 90
Big image

מדור ספורט

אברהם ולוט התחרו ביניהם מי יותר מהיר בריצת 100 מטר התחרות הייתה צמודה אך בסוף אברהם ניצח
Big image

מדור אופנה

לוט השיק בחנויות אופנה חדשה
Big image

מדור דרושים

דרושים רועי צאן מקצועיים שיודעים איך לעבוד אם חיות
Big image