הרב חיים דוד הלוי

הרב יעקב דרעי

תעודת זהות

שם הרב : חיים דוד

שם משפחתו : הלוי

תאריך לידת הרב :

מקום הולדתו :

שם אביו :

שם אימו :

תאריך פטירתו

פעלו של הרב

מכחה
תולדות חיי הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

קורות חיים

דחגטכיב דוכהעד עהוגעוגזהעוד

סיפור מסיפוריו

לגהןיעםשחועג