Teadmusloome

Mis loom?

Teadmusloome ...

... see on uute teadmiste loomise protsess üksi või koostöös, mille käigus jagatakse ja antakse tagasisidet.

Teadmusloome tulemusel on selles osalenutel tekkinud ühine uus teadmine ning koos sellega muutunud uskumused, hoiakud ja oskused.