Andragoogika praktikas

Tagasiside taskuteatmikele

Kursus Andragoogika praktikas otsib vastust küsimusele "kes on andragoog?" ja "kuidas andragoogiks saada?" Neid küsimusi püüdsime aidata teil mõtestada läbi intervjuu ülesande õppivate andragoogidega kui ka läbi mitmete õppekäikude ja paneel diskussiooni. Teatmiku koostamine on see koht, kus õpitu ja kogetu sai teie jaoks selge vormi.

Sel kursusel märkasime, et paljud teist ei osalenud õppekäikudel ning kahjuks suurem osa teist jäi ilma paneel diskussioonist - sellest on kahju. Katkendlik osalemine on oma jälje jätnud ka teatmikesse. Õpingutes on paljut, mis on oluline ning vaja on teha valikuid, kuid oluline on märgata, millised on võimalused õpingutes, mis aitavad ise kasvada ja andragoogiks saada!


Soovime teile huvitavaid võimalusi ja tarku valikuid õpingutes!

Teie e-teatmik on lugema kutsuv ning äratab tähelepanu lubades lugejal tekkinud huvi korral teiega ühendust võtta. Olete loonud rännaku, mis peaks "andragoogika võõrale" andma aimu millega on tegemist ja tekitama huvi ning soovi rohkemat teada saada.

Olete põgustalt kajastanud õppekäike ja paneeli, mille puhul ilmneb, et kahjuks ei võtnud kõik neist sündmustest osa ning ülevaade on ka seetõttu mõnevõrra pealiskaudne. Võõrale lugejale oleks aga vaja sissejuhatust, et mõista, mis paneeli või õppekäikudega on tegemist. Ülevaade peamistest teoreetikutest on ilmselt oluline eelkõige neile, kes juba õpivad siin valdkonnas, kuid kes veel ei tunne valdkonda siis usun, et temal ei ole väga huvitav vaadata must-valgeid fotosid tundmatutest. Siinkohal olnuks vaja oluliselt enam teie panust, et mõista, miks nimetatud inimesed siin valdkonnas on olulised.

Kuidas filosoofilised perspektiivid peaks lugejat kõnetama? Ehk oleks siin abiks reaalsed näited teie endi õpingutest, et kuidas siis päriselt õpetatakse või mis ühe-teise perspektiivi eelis on õppijale. Ebaselgeks jäi, miks olete valinud kaks intervjuud enda teatmikusse?

E-teatmik vajab selget struktuuri ja lugejana oleks samuti abiks kui sissejuhatuses toote välja, mida siit leida võib. Hetkel on pilt üsna ebaselge ja erinevaid alaosi vaadates jääb küsimus, miks see või teine osa siin teatmikus on, mida see annab juurde? Selgem sihtgrupi määratlus aidanuks ka selgemalt sõnastada, mida tahate öelda oma teatmikuga. Hetkel leiab sealt nii mõndagi huvitavat aga lugeja ülesandeks olete jätnud need huvitavad osad tervikuks siduda. Milline oli teie endi jaoks olulisem "tera", mille saite seda teatmiku koostades?

Palume, et korrastate oma teatmiku struktuuri ja parandate ära trükivead, mida siin seal leidus, 5. jaanuariks.

Alustate sissejuhatusega, mis kutsub lugema ning toote seal juures ka mõtlema paneva illustratsiooni, mis vajanuks ka lugejale selgitamist. Oma esitluses te seda avasite ja tõite teatmiku erinevate osade vahel enam seoseid esile kui on kirja saanud. Esitluses kasutatud puzzle mõjus huvitava metafoorina ning iga tükike sisaldas väga olulisi tähendusi. Olete märganud olulisi väärtusi, mida õpingud ja see valdkond endas hõlmavad. Puzzle motiivi tahtnuks näha ka teatmikus, mis aidanuks lugejal mõista üleminekuid ühelt teemalt teisele. Hetkel tekib aga küsimus, miks on enesejuhitavus teemana kajastatud? Muidugi, et see on oluline teema aga lugejana, kes ei tea veel andragoogikast palju on see vast keerukas mõista, miks teema on tähtis.

Kajastamist on leidnud õppekäikudest kaks aga kus on kolmas? (Leidsin kolmanda teatmiku lõpust) Miks peale intervjuusid on järsku pikalt juttu kriitilisest refleksioonist? Ja miks olete toonud oma teatmikusse intervjuu Piretiga?

Teie teatmik vajab selgemat struktuuri. Hetkel jääb lugejale kaootiline mulje, sest ei saa aru, miks üks või teine osa asub seal, kus ta hetkel asub. Lisaks on teie teatmikus palju-palju trükivigu, mis on vaja ära parandada.

Palume, et korrastate oma teatmiku struktuuri ja parandate ära trükivead 5. jaanuariks.

Kelle on teie teatmik suunatud ning millist infot peaks andma? Teie teatmik tekitab rohkem küsimusi kui annab vastuseid. Puuduvad viited allikatele ning esitatu on fragmentaarne ning pealiskaudne.

Palume esitada oluliselt täiendatud teatmiku, mis lähtub ülesandest, 5. jaanuariks.

Tagasiside koostasid Marin ja Sander

Küsimused ja täpsustused: marin@tlu.ee