עבוד הגשה : 10 המכות

אלדר אסל וליעד מימון קשת , למורה מיטל חדד

שאלה 1 -

שאלה 3 -

בחרנו במכות דבר וארבה -

סעיף א : מכת דבר נמצאת בתנך בפרק ובפסוקים ומכת ארבה נמצאת בתנך בפרק ובפסוקים

סעיף ב :

סעיף ג :

סעיף ד :

סעיף ה :

שאלה 2 -

ליעד : אצלנו לוקחים כוס גדולה של יין וכד של מים ואחרי כל קריאה של אחת מן המכות המסובין אומרים "שמצילנו" ושופכים קצת מן המים ומן היין על הידיים לתוך גיגית ובמכת בחורות שופכים את כל המים והיין שנשארו על הידיים וזאת לזכר איך שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממיצריים.


אלדר : אצלנו אנחנו קוראים את כל ההגדה וכל נכד קורא חלק בהגדה לפי הגיליים קודם הקטן ביותר ואז הגדול ביותר,

וגם סבתא שלי לקחת כוס גדולה של יין וכד של מים ואחרי כל קריאה של אחת מן המכות המסובין אומרים "שמצילנו" ושופכים קצת מן המים ומן היין על הידיים לתוך גיגית ובמכת בחורות שופכים את כל המים והיין שנשארו על הידיים .