עבודה בתרבות

ירדן לפשיץ

לסבתא שלי קוראים רבקה

לסבא שלי קוראים מאיר