נשר.

שליו.

הסבר על הנשר.

הוא עוף אחד דורסים.

בשפה עברית קיימים לא פעם בלבול בין נשר לבין עיט.

וכינוי של נשר מלך עופות.

אפשר להבין בנשר שהוא אוכל נבלות, לבין עיט שהוא טורף.

יש נשר בשמים / Griffon Vulture's project in Israel
Big image

תיאור הנשר.

יש לנשר מקור בצורת קרס.

צאוורו ארוך.

הרגליים חזקות וקצרות.

כשהוא גדל הראש שלו מקריח והפרווה בצוואר נושרת.