הנביא ירמיהו נאסר

מאת כתבנו בבית המקדש

"שוב ישוב מלך בבל והיושב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר!" אמר הנביא לפני כליאתו

שעה שהועבר ירמיהו אל חצר המטרה, עמדו שם עשרות כהנים וסופרים אשר רצו לראות את פני הנביא לאחר שבעיר פשטה שמועה שהוא מת.

פניו היו לבנים כמת. שפתיו נעו וקולו כמעט שלא נשמע. אך בראותו את הנאספים זקף ראשו לפתע וקרא בקול בוכים אך בתקיפות :
"שוב ישוב מלך בבל והיושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר!"

דממת מוות השתררה סביב בהישמע הדברים. השר גדליהו קרא:
"הנביא, אתה מרפה את ידי העם במלחמה. לא את שלום העיר אתה דורש כי אם את רעתה!"

שעה קלה ניצב היה הנביא מול על עדת השרים בדומיה כבדה, עד אשר פקד השר אלנתן:
"כלאוהו! וינתן לחמו"
על המשמר הופקד עבד מלך הכושי..."

Big image

חוו דעתכם

כמו שאמר השר גדליהו, ירמיהו השמיע נבואות אשר הפחידו את העם בשעה קשה של מצור ומחסור. לכן, יש אשר כינו את הנביא ירמיהו "בוגד". האם אתה מסכים לכינוי זה ?

מדוע לדעתך המשיך ירמיהו והשמיע את דעתו גם כאשר סבל באופן פיזי?