AVO vakken in de BBL

Alle informatie over het afronden van AVO vakken in de BBL

Inleiding

Beste student,


Je volgt een opleiding bij mbo Life Sciences. Dit betekent dat je ook centrale examens en instellingsexamens moet doen voor Nederlands, (Engels) en Rekenen, en dat je Loopbaan en Burgerschap af moet ronden. Op deze website vind je de belangrijkste informatie voor het schooljaar 2015-2016. Lees de informatie goed door zodat je goed voorbereid bent op de examens.

Let op: deze website bevat algemene informatie. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Deze kan je vinden in het Handboek Examinering Taal van mbo Life Sciences. Als er verschillen zitten tussen deze website en het handboek, dan is het handboek altijd leidend.

Moet ik op 2F of op 3F examen doen?

Niveau 2 en niveau 3 doen examen op 2F.

Centrale examens: Nederlands Lezen, Nederlands Luisteren en Rekenen.

Instellingsexamens: Nederlands Schrijven, Nederlands Spreken, Nederlands Gesprekken en indien van toepassing Engels.


Niveau 4 doet examen op 3F.

Centrale examens: Nederlands Lezen, Nederlands Luisteren en Rekenen.

Instellingsexamens: Nederlands Schrijven, Nederlands Spreken, Nederlands Gesprekken en Engels.

Wat wordt er bedoeld met een centraal examen?

Met het centrale examen wordt bedoeld:

- Nederlands Lezen

- Nederlands Luisteren

- Rekenen


Deze onderdelen worden als centraal georganiseerd examen afgenomen op de computer. Dit betekent dat precies hetzelfde examen op precies hetzelfde moment ook op andere mbo-scholen wordt afgenomen. De examenmomenten staan dus vast, je docent heeft hier geen invloed op. Dit examen vindt altijd plaats op Jansoniusstraat 2A in Leeuwarden (tenzij anders afgesproken). Voor groepen die op locatie les krijgen, wordt geprobeerd de examens zo veel mogelijk op één dag te plannen, dus bijvoorbeeld 's ochtends Nederlands en 's middags Rekenen. De uitslag volgt binnen zes weken.


In de BBL is het op dit moment nog niet mogelijk om je op te geven voor de pilot centraal examen voor Engels.

Hoe worden de andere onderdelen geëxamineerd?

Voor Nederlands doe je naast het centraal examen ook instellingsexamens. Dit zijn examens die door jouw opleiding ontwikkeld zijn en deze vinden plaats in overleg met je docent.


Voor Nederlands doe je instellingsexamens voor

- Nederlands Schrijven

- Nederlands Spreken en

- Nederlands Gesprekken voeren


Indien van toepassing doe je voor Engels ook instellingsexamens voor dezelfde vijf vaardigheden (Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren).


Voor Rekenen volstaat het centraal examen.

Van inschrijving tot deelname

1. Als je over de helft van je opleidingstijd heen bent, mag je de examens doen. Uitzondering zijn studenten die een eenjarige opleiding volgen. Je docent schrijft je in voor de examens via de examenleider (Wijnand voor de centrale examens, Lotte voor de instellingsexamens). Tijdens je opleiding heb je recht op één herkansing voor de examens.


2. Je krijgt een schriftelijke uitnodiging voor de examens. Als je geen brief hebt gekregen, neem dan contact op met je docent en met de examencommissie.


3. Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de examens. Je mag tot 30 minuten na starttijd nog deelnemen, maar je krijgt dan geen extra tijd. Realiseer je wel dat een late binnenkomer erg storend kan zijn voor de andere deelnemers, dus doe echt je best om op tijd te zijn.


4. Als je niet kan komen, geef dan altijd van tevoren je afwezigheid door aan de examenleider. Deze noteert je afmelding met de reden op het proces verbaal en beoordeelt samen met de examencommissie of je reden geldig is. Als de reden geldig wordt bevonden, kan je met het Aanvraagformulier Extra Kans een extra herkansing aanvragen.

Loopbaan en Burgerschap

Loopbaan en Burgerschap is een onderdeel van je kwalificatiedossier en telt dus mee in je slaag-/zakbeslissing. Je rondt dit vak gedurende je opleiding af door het maken van opdrachten bij Nederlands en tijdens de lessen bij je vakdocent. Ook in je dagelijks leven zal je veel dingen tegenkomen die een rol spelen bij Loopbaan en Burgerschap.


Voor Loopbaan en Burgerschap hoef je geen examens te maken, er geldt echter wel een inspanningsverplichting. Als je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting, is het vak afgerond. Om de inspanningsverplichting aan te tonen, krijg je van je docent een schema waarop je in kan vullen hoe je aan bepaalde competenties hebt voldaan. Dit schema wordt opgenomen in je examendossier.

Exameneisen

Als je een diploma gaat halen in 2015-2016 gelden de volgende exameneisen:


Entree:

Je moet alle examens maken voor Nederlands en Rekenen maar je kunthier niet op zakken.


Niveau 2 en niveau 3:

Je moet examen doen voor Nederlands (2F) en minimaal een 5 halen.

Je moet examen doen voor Rekenen (2F), maar je kunt hier niet op zakken.


Niveau 4:

Je moet examen doen voor Nederlands (3F) en Engels (B1/A2) en minimaal een 5 en een 6 halen.

Je moet examen doen voor Rekenen (3F), maar je kunt hier niet op zakken.