TÖÖSTUSLIK PÖÖRE EUROOPAS

Ike-Loo Ilves

Tööstuslik pööre

mis? - on manufaktuuride asendumine masintootmise ja vabrikutega

kus? - Euroopas , Inglismaal

millal? - 18. sajand

kuidas? - Inglismaal toimunud revolutsiooni tõttu

levik? - Belgia ja Põhja-Prantsusmaa

Muutused põllumajanduses

- võeti kasutusele uued maaharimisviisid ja põllukultuurid.

- masinad ja uued tehnilised leiutised

- metallitöötlemine

- raudader

- peksumasin

Muutused transpordis

- raudtee areng

- esimene raudteeliin

- veetransport, raudtee laevade ehitamine

- kanalite ehitamine laevastiku jaosk

- liinibussid

- veoautod

- bensiinimootor

Muutused elektris

- patarei, mis talletas elektrivoolu

- elektrigeneraator

- energiaallikad

- elektrijaamad

- vool masinatesse

- fotoaparaat

- grammafon

James Watt

- sündinud 19. jaanuar 1736 - 19. august 1819

- Šoti insener

- leiutas aurumasina

- tööriistameister

- Koos Matthew Boultoniga hakkasid 1775. aastal aurumasinaid tootma

Mõisted

KAPITALISM - ühiskondlik-majanduslik süsteem, mis põhineb tootmisvahendite eraomandusel.


MONOPOL - majanduses püsiv turuseisund, kus mingit teenust või toodet pakub ainult üks müüja.


TARBIMISÜHISKOND - -//- kus inimeste vajaduste rahuldamise peamiseks viisiks on kaupade ja teenuste ostmine ning kus tarbimise suurendamiseks peetakse õigeks.

Tööliste võitlus oma õiguste eest.

-

Lapsetööliste tööõigused

- Maksti vähem palka
- Tööpäevad sama pikad kui teistel
- Halvimal juhul äratati rihmaga
- Sandistusid kiiresti

Muutused linnaühiskonnas

- agulid korrastati
- rajati veevärk
- kanalisatsioon
- raudbetoon
- gaasilaternad
- trammiteed
- voolav vesi, vannituba ja WC
- elekter --> vabrikutes
- teatrid , raamatukogud

Tööstusliku pöörde tagajärjed +/-

Positiivsed
- ühiskonna areng
- tarbekaubad kättesaadavad
- elujärje parandamine
- hariduse levik ja rahaarvu kasv
Negatiivsed
- tööta käsitöölised
- linnastumine
- masinate lõhkumine