עבודה בנושא עשרת הדברות

מגישות: חן אבסדיד ונעה מור מורה: הלן

ענן מילים

Big image
Big image
Big image