חג אורים שמח למשפחתי היקרה

באנו חושך לגרש - שיר חנוכה - שירי הופ! ילדות ישראלית