להכיר את האחר

פסח

פסח

פסח הוא חג חשוב במסורת היהודית.

חוגגים אותו ב י"ד בחודש ניסן ולמשך שבעה ימים.

לחג יש כמה שמות:

חג פסח - מהמילה פֶָּסַח (עבר, דילג). אלוהים דילג על בתי בני ישראל בזמן מכת בכורות, שאחריה בני ישראל שוחררו ממצריים.

חג חירות - פירוש המילה חירות זה חופש. בני ישראל יצאו מעבדות לחופש.

חג המצות - בחג זה אוכלים מצות לזכר המצות שבני ישראל אפו לפני היציאה ממצריים. כיוון שמיהרו לצאת ממצריים הבצק לא הספיק לתפוח ולכן במקום לחם יצאו להם מצות.

חג האביב - חודש ניסן, החודש בו מתקיים החג , הוא בעונת האביב. בחודש זה מתחילה התחדשות בטבע ועצי הפרי מלבלבים.

יציאת מצרים

סיפור יציאת מצרים מתחיל בעבדות בני ישראל במצריים - בני ישראל עבדו קשה מאד בשדות ובבניית מבנים למלך מצריים - פרעה. פרעה מצווה להרוג כל בן שנולד למשפחות בני ישראל. משפחה אחת מחביאה את התינוק שלה בתיבה קטנה אותה היא שמה ביאור. בת פרעה מוצאת את התינוק ומגדלת אותו בארמון. היא קוראת לו משה - כי היא משתה (הוציאה) אותו מהמים.

משה מגלה שהוא מבני ישראל ומקבל מאלוהים משימה להוציא את בני ישראל ממצריים.

פרעה מסרב לשחרר את בני ישראל ומשה בעזרת אלוהים מביא את עשר המכות.

המכות: דם, צפרדע, כינים, ארוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך ומכת בכורות.

לאחר המכה העשירית - מכת בכורות, פרעה משחרר את בני ישראל.

מכת דם

מכת דם היא המכה הראשונה שבה כל המים של המצריים הפכו לדם כל המים בכל מקום: מי השתייה, הרחצה,השטיפה ועוד.


מכת צפרדע

מכת צפרדע היא המכה השניה.במכה זאת,התמלאה כל ארץ מצריים בצפרדעים.

מכת כינים

מכת כינים היא המכה השלישית שבה לחיות ולבני האדם היה מגרד בכל הגוף.

מכת ערוב

המכה הרביעית. מכה של חיות מעורבות (למשל ראש של כבש וגוף של ממותה) שטורפות את שאר החיות הרגילות אשר באו מהיער.


מכת דבר

מכת דבר היא המכה החמישית שכל הבהמות מתו.

מכת שחין

מכת שחין היא המכה השישית מהמכות שה' הטיל על מצרים.

במכה זאת משה זרק חפני פיח עשן וזה גרם לכך שלכל מצרים היה אבעבועות רוח ופצעים.מכת ברד

מכת הברד היא המכה השביעית מהמכות שה' הטיל על מצרים.

במהלך מכה זו,ירדו מן השמיים גושי ברד גדולים,מעורבים עם אש מתלקחת,והם שיברו

ושרפו את כל עצי המאכל במצרים.

מכת ארבה

מכת ארבה היא המכה השמינית שהנחית אלוהים על מצרים,עקב סירובו של פרעה מלך מצרים לשלח את בני ישראל מארצו.

מכת חושך

מכת חושך היא המכה התשיעית במכה זו המצרים לא יכלו לראות כלום.

מכת בכורות

מכת הבכורות היא המכה העשירית (והאחרונה).

במכת הבכורות כל הבנים הבכורים של המצרים מתו אחרי מכה זאת פרעה שחרר את בנ"י.

מכת הבכורות היא המכה הקשה מכולם.

Big image
הסרטון הכי מדהיייייים שממחיש את יציאת מצריים !!! (לא מדויק כ''כ אבל בכל זאת)